Meir himmel på jorda

Sauda kyrkjelyd er ein del av Den norske kyrkje. Sauda sokn omfattar heile Sauda kommune, og har hovudkyrkja i Sauda. Noko under halvparten av gudstenestane er i Saudasjøen kapell. Me ønskjer alle fastbuande og besøkande i Sauda hjarteleg velkomne til gudsteneste, kveldsbøn, til open kyrkje, eller nokre andre av aktivitetane i kyrkjelyden.

Sauda kyrkjelyd sin visjon:

Hjelpa alle til den kristne tru.

Tru gir trygghet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no