Gravferdshjelpen i Sauda

Vi har 6 gravplasser: Gunnarsmoen, Saudasjøen ved kapellet, Hellandsbygd, Solbrekk, Sauda kyrkje og den freda middelalderkyrkjegarden på Saua.

Gravferdshjelpen i Sauda består av tre personer:

Synnøve Selvik (gravferdskonsulent/diakoniarbeider), Gunnar Solvang (gravferdsassistent) og Leif Sandnes (gravferdsassistent). De to sist nevnte jobber i helger og ferier.

Har du mistet ein av dine kjære kan du ringe gravferdshjelpen i Sauda (Tlf: 478 10 717) om du ønsker begravelse fra Sauda/Saudasjøen/Hellandsbygd.

Vi hjelper med alt det praktiske. Vi kontakter Sauda begravelse (fam.Hustveit) angående båretransport, vi tar kontakt med prest etter samtale med pårørende, og vi hjelper med det meste i samband med selve begravelsen (sangbestilling, dødsannonse o.l.), Formalitetene blir også tatt hånd om. Vi er med under selve seremonien.

Gravferdshjelpen har vakt kvar dag inkl. helg mellom kl. 08.00-20.00. Mellom klokken 10.30-12.30 på søndagar er gravferdsvakta også klokkar i kyrkja, og kan då ikkje nås på telefon.  Vi tar kontakt så fort vi kan når vi ser nokon har ringt.

For dei som ønsker alternativ gravferd ordnar me det i Solbrekk kapell eller hos vår samarbeidspartner Folkets Hus, der nyesalen er seremonirom.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no