I Sauda er det kvart år mellom 55 og 65 gravferder. Vi har 6 gravplasser: Gunnarsmoen, Saudasjøen ved kapellet, Hellandsbygd, Solbrekk, Sauda kyrkje og middelalderkyrkjegarden på Saua som er freda. På Solbrekk og ved Sauda kyrkje blir det ikkje festa nye graver fram til og med september 2016.

Gravferdshjelpen i Sauda består av tre personer:

Synnøve Selvik (diakoniarbeider), Gunvor Søndenaa (gravferdsarbeider) og Leif Sandnes (gravferdsarbeider). De to sist nevnte jobber i helger og ferier.

Har du mistet en av dine kjære på Haugesund sykehus eller andre steder utenfor institusjon, kan du ringe gravferdsvakta (478 10 717) i Sauda om du ønsker begravelse fra Sauda/Saudasjøen/Hellandsbygd.

Vi hjelper med alt det praktiske. Vi kontakter Inge Atle Hølland angående båretransport, vi tar kontakt med prest etter samtale med pårørende og vi hjelper med det meste i samband med selve begravelsen (sangbestilling og dødsannonse for eksempel), og formalitetene blir tatt hånd om. Vi er også med under selve begravelsen.

Gravferdshjelpen har vakt hver dag, samt helg mellom kl. 08.00-20.00. Mellom klokken 10.00-13.00 på søndager er gravferds- arbeiderene også klokker i kirken, og kan da ikke nås på telefon.  Men vi tar kontakt så fort vi kan når vi ser noen har ringt.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no