Sauda Soul Children/kids

Korene startet høsten 2001 og hadde 10-års-jubileumskonsert i Saudasjøen kapell med Bjarte Leithaug i våren 2012. Koret øver på Betel onsdager, men ikke i skoleferier. Leder er Grete Landa. Jenter og gutter som har fyllt 4/10 år er velkommen til sang. Flere ganger i året deltar korene på familiegudstjenester!

For mer informasjon kan du kontakte Grethe på 95 97 63 23 eller du kan møte på en øvelse. Velkommen!

 Sauda Barnegospel har øving på Betel

Her er gospel-koret samlet til øving! Godt konsentrert.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no