Sauda Barnegospel

Sauda Barnegospel startet i høsten 2001 og hadde 10-års-jubileumskonsert i Saudasjøen kapell med Bjarte Leithaug i våren 2012. Koret øver på Betel hver onsdag fra kl 17.00 - 18.00, men ikke i skoleferier. Leder er Synnøve V. Birkeland og pianist er Grethe Landa. Jenter og gutter som har fyllt 4 år er velkommen til sang. Flere ganger i året deltar Sauda Barnegospel på familiegudstjenester!

For mer informasjon kan du kontakte Synnøve på synbirk@gmail.com eller på 99 45 43 64 eller Grethe på 95 95 63 23 eller du kan møte på en øvelse. Velkommen!

 Sauda Barnegospel har øving på Betel

Her er gospel-koret samlet til øving! Godt konsentrert.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no