Fram til 30.september 2016 vert det ikkje tilvist nye graver på Sauda kyrkjegard og på Solbrekk gravlund, med unntak av barnegraver. I denne tida vert alle nye graver vist til Gunnarsmoen gravlund og Saudasjøen gravlund.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no