Kirkekontoret er åpen på tirsdag, torsdag og fredag fra kl 10.00 - kl 13.00.

E-post: post@sauda.kirken.no

Telefon:

Administrasjon 400 35 642 (Irina Andersen)
Kirkeverge 400 35 649 (Jon L. Grindheim)
Sokneprest 415 19 913 (Espen Gya)
Kantor 400 35 646 (Magne Bokn)
Diakoniarbeider 992 40 430, e-post: synnove.selvik@sauda.kirken.no (Synnøve Selvik)

Menighetspedagog 400 35 647 (Svetlana Michalsen)

Gravferdsvakt 478 10 717

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no