Kirkekontoret er åpen på tirsdag, torsdag og fredag fra kl 10.00 - kl 13.00.

E-post: post@sauda.kirken.no

Telefon:

Administrasjon 400 35 642 (Irina Andersen)
Kirkeverge 400 35 649 (Jon L. Grindheim)
Sokneprest 415 19 913 (Espen Gya)

Prostiprest 414 43 480 (Magnhild H. Helberg)
Kantor 400 35 646 (Magne Bokn)
Diakoniarbeider 992 40 430, e-post: synnove.selvik@sauda.kirken.no (Synnøve Selvik)

Menighetspedagog 400 35 647 (Svetlana Michalsen)

Gravferdsvakt 478 10 717

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no