Vår organist Magne Bokn har dratt i gong kyrkjekoret igjen. Dette for å framføra deler av Misa Campesina ved 150-års jubileet til Sauda kyrkje i septemner 2016. Ta kontakt med Magne om du er interessert, tlf: 40404093! 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no