KRIK villmark er eit tilbod til unge som likar å ferdast i skog og hei. Det vert lagt opp til kort og lengere turar. Når alt kjem til alt er kanskje det sosiale, og ein pause frå all teknologi, det viktigaste! Kontakt kyrkjekontoret for nærmare opplysningar.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no